Skip to Content

Năm năm đầu đời của trẻ em là vô cùng quan trọng.

Nghiên cứu cho thấy rằng những trải nghiệm, môi trường và mối quan hệ đầu đời của trẻ định hình cách phát triển não bộ của các em. Những kinh nghiệm ban đầu này tạo nên sự khác biệt cho kỹ năng sẵn sàng đi học mẫu giáo.

Đó là lý do tại sao việc chăm sóc và giáo dục chất lượng cao cho trẻ em trong 5 năm đầu đời là vô cùng quan trọng. Lợi ích của điều này sẽ giúp các em suốt đời. Ví dụ, những trẻ có một khởi đầu tốt sẽ có nhiều khả năng học giỏi, vào đại học và có sự nghiệp thành công.

Chương trình SCC R&R luôn sẵn sàng giúp các gia đình tìm các nguồn lực và thông tin cần thiết khi họ tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ, các nguồn lực để hỗ trợ sự phát triển của con họ, các nguồn lực trong cộng đồng và bất kỳ sự trợ giúp nào khác mà họ có thể cần khi họ tìm nhà trẻ.

Vui lòng sử dụng bảng điều hướng ở bên phải để hiểu biết thêm về thông tin giới thiệu dịch vụ giữ trẻ, chọn nhà trẻ chất lượng, cách thanh toán cho dịch vụ giữ trẻ và nhiều nguồn trợ giúp khác dành cho gia đình.