Skip to Content

SCCOE_StepSuccess_VIET.png

Cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi tham gia các chương trình mầm non có chất lượng cao sẽ tạo ra những tác động tích cực ngắn và dài hạn cho sự thành công trong trường học và cuộc sống của các em. Các trường học của Hạt Santa Clara cam kết cung cấp các chương trình mầm non, mẫu giáo chuyển tiếp (TK) và mẫu giáo (K) chất lượng cao.

Lớp mầm non, TK và K khác nhau ở điểm nào?

  • Các chương trình giáo dục công lập từ TK - lớp 12 được dành cho tất cả mọi người bất kể tình trạng nhập cư. Lớp mầm non, TK và mẫu giáo chỉ được dạy miễn phí tại các trường học.
  • Các chương trình mầm non được dạy tại trường học có thể bao gồm thể loại có chi phí đến loại miễn phí. Xin liên hệ với học khu địa phương để tìm hiểu xem họ có chương trình mầm non hay không. Quý vị cũng có thể liên lạc với Chương trình Giới thiệu và Thông tin về Dịch vụ Giữ trẻ của Hạt Santa Clara theo số 669-212-5437 để biết về các chương trình. Quý vị có thể hội đủ điều kiện đăng ký vào trường mầm non có chi phí thấp nếu quý vị đạt được một số điều kiện nhất định. Điều kiện tham gia có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình quý vị chọn. Nhóm R&R có thể cung cấp thông tin để giúp quý vị đưa ra quyết định tốt nhất cho gia đình quý vị.

Ghi danh vào Mầm non, TK và K tại trường học

  • Vào phần "Property Record Search" (Tìm kiếm hồ sơ chỗ ở) để tìm học khu của quý vị
  • Đến trường học hoặc truy cập trang mạng của học khu để bắt đầu quy trình đăng ký
Alum Rock Union School District Gilroy Unified School District Moreland School District San Jose Unified School District
Berryessa Union School District Lakeside Joint School District Morgan Hill Unified School District Santa Clara Unified School District
Cambrian School District
Loma Prieta Joint Union School District
Mt. Pleasant Elementary School District Saratoga Union School District
Campbell Union School District Los Altos School District Mountain View Whisman School District Sunnyvale School District
Cupertino Union School District Los Gatos Union School District Oakgrove School District Union School District
Evergreen School District
Luther Burbank School District
Orchard School District  
Franklin-McKinley School District Milpitas Unified School District Palo Alto Unified School District  

 

  • Tìm hiểu thêm về các tài liệu chung cần cho việc đăng ký
  • Thời gian nộp đơn đăng ký sẽ khác nhau tùy theo học khu và có thể bắt đầu vào tháng 12, tháng 1 hoặc tháng 2 hàng năm.

Nới rộng lứa tuổi học TK ở California

Hầu hết mọi trẻ em 4 tuổi đều đủ điều kiện vào chương trình TK tại trường học. Hình dưới đây cho thấy các ngày sinh đủ điều kiện ghi danh vào TK theo năm học. 

Screen Shot 2022-06-29 at 9.41.56 AM.png

 

Hãy vào trang mạng Shots for School để tìm hiểu thêm về các quy định tiêm chủng cho học sinh TK và Mẫu giáo. Để đọc phần Hỏi Đáp về các mũi tiêm chủng dành cho lớp TK, hãy bấm vào đây.

Thông tin bổ sung