Skip to Content

Chương trình SCC R&R tổ chức các hội thảo trực tuyến hàng tháng trên Zoom về các chủ đề mà các nhà trẻ quan tâm, bao gồm các cập nhật quan trọng về sức khỏe và an toàn, thông tin mới nhất từ cơ quan cấp phép chăm sóc trẻ em, cập nhật về việc huấn luyện và nêu bật các nguồn lực đầy lợi ích trong cộng đồng.  

Hội thảo trực tuyến của Chương trình SCC R&R được tổ chức vào Thứ Tư đầu tiên của mỗi tháng từ 6:00-7:00 PM. Quý vị có thể tham gia các hội thảo bằng cách sử dụng liên kết Zoom này: https://sccoe.zoom.us/j/93151510548

Quý vị truy cập hội thảo trực tuyến bằng cách sử dụng trình duyệt web trên máy tính và nhấp vào liên kết ở trên hoặc bằng cách tải ứng dụng Zoom miễn phí xuống điện thoại di động từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của quý vị. 

Liên kết Zoom này có thể được dùng để tham gia hội thảo trực tuyến mỗi tháng. Một email nhắc nhở hàng tháng, với liên kết Zoom này, cũng được gửi đến các nhà trẻ đã tham gia danh sách nhận email của chúng tôi. Nếu quý vị muốn tham gia vào danh sách nhận email của Chương trình SCC R&R, vui lòng sử dụng mẫu đơn Liên lạc với chúng tôi để gửi yêu cầu của quý vị. Các Chuyên viên R&R sẽ sẵn sàng đưa địa chỉ email của quý vị vào danh sách của chúng tôi. 

Quý vị có thể tìm thấy các trang chiếu PowerPoint từ các bản thuyết trình cũ ở dưới đây.