Skip to Content

Chương trình SCC R&R tổ chức các hội thảo trực tuyến hàng tháng trên Zoom về các chủ đề mà các nhà trẻ quan tâm, bao gồm các cập nhật quan trọng về sức khỏe và an toàn, thông tin mới nhất từ cơ quan cấp phép chăm sóc trẻ em, cập nhật về việc huấn luyện và nêu bật các nguồn lực đầy lợi ích trong cộng đồng.  

Quý vị có thể tìm thấy các trang chiếu PowerPoint từ các bản thuyết trình cũ ở dưới đây:

  • Hội thảo R&R trên mạng dành cho nhà trẻ - Tiếng Anh / Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Việt (ngày 7/4/2022)
  • Hội thảo R&R trên mạng dành cho nhà trẻ (Các thuốc tiêm ngừa cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi) - Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Việt (ngày 28/8/22)
  • Hội thảo R&R trên mạng dành cho nhà trẻ - Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Việt (ngày 15/11/22)