Skip to Content

Chương trình SCC R&R hỗ trợ việc kiểm tra sàng lọc sự phát triển của trẻ em đầu đời và kết nối các gia đình với các nguồn hỗ trợ mà họ cần để đảm bảo kết quả tốt nhất cho con cái của họ.

Việc sàng lọc phát triển giúp xem xét kỹ hơn sự phát triển của một đứa trẻ. Các công cụ được sử dụng để sàng lọc hành vi và phát triển là bảng câu hỏi hoặc danh sách kiểm tra chính thức dựa trên nghiên cứu để đặt câu hỏi về sự phát triển của trẻ, bao gồm ngôn ngữ, vận động, suy nghĩ, hành vi và cảm xúc. Chúng bao gồm Bảng câu hỏi về độ tuổi và giai đoạn® Phiên bản thứ ba (ASQ-3) và Bảng câu hỏi về độ tuổi và giai đoạn®: Tình cảm xã hội (ASQ: SE-2).

Với việc khám sàng lọc thường xuyên, gia đình, giáo viên và người giữ trẻ có thể giúp trẻ em chậm phát triển nhận được các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết, càng sớm càng tốt để giúp các em theo kịp và phát triển bên cạnh các bạn cùng lứa tuổi.

Dưới đây là danh sách các chương trình mà quý vị có thể liên lạc để biết nơi quý vị có thể hoàn thành một cuộc kiểm tra phát triển cho con mình. Nếu quý vị cần thêm trợ giúp trong việc tìm kiếm thông tin, các Chuyên gia R&R của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp quý vị. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Chương trình SCC R&R theo số 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email.

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình của First 5 Santa Clara

FIRST 5 Hạt Santa Clara điều hành nhiều Trung tâm Hỗ trợ Gia đình trên toàn Hạt để cung cấp cho gia đình các sinh hoạt vui chơi và giáo dục dành cho phụ huynh và con cái, các chương trình dinh dưỡng và sức khỏe cho cả gia đình, các bài kiểm tra sàng lọc phát triển cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi, hội thảo dành cho phụ huynh và người chăm sóc, v.v..! Tìm một trung tâm gần quý vị.

Chương trình Phối hợp Hòa nhập mọi Trẻ em Inclusion Collaborative 

Đường dây Inclusion Support WarmLine cung cấp hỗ trợ, thông tin, giới thiệu miễn phí cho trẻ em ở mọi lứa tuổi có khuyết tật và các nhu cầu khác trong các nhà trẻ, bao gồm cả nơi quý vị nhận được các cuộc kiểm tra sàng lọc phát triển cho con mình. Họ có thể cung cấp các thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt (và các ngôn ngữ khác nếu cần).

  • Trang web
  • Email:  WarmlineRemoteLearning@sccoe.org
  • Điện thoại:  (408) 453-6651

Nguồn thông tin về tiêm chủng

Để tìm hiểu về việc tiêm chủng theo độ tuổi và địa điểm tiêm chủng trong hạt của chúng ta, hãy truy cập vào trang Con Đường Thành Công của Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of Education.