Skip to Content

Trong California, các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ đều được cấp phép thông qua Sở Dịch vụ Xã hội (CDSS), Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng. Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho hơn một gia đình cần phải có giấy phép.

Luật California bắt buộc phải có Giấy phép Chăm sóc Trẻ em để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ em được chăm sóc. Quy trình này bao gồm các bước bắt buộc như nộp đơn đăng ký, kiểm tra lý lịch tư pháp, khóa huấn luyện về sức khỏe và an toàn, kiểm tra nhà hoặc trung tâm dùng làm nhà trẻ, cũng như các bước bắt buộc khác để chắc chắn cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe bắt buộc.

Thông tin dưới đây cung cấp hướng dẫn tham khảo nhanh để giúp quý vị bắt đầu. Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên lạc với Chương trình SCC R&R bằng cách gọi 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email đến childcarescc@sccoe.org.

  lic MAP VIET.png  lic MAP SPAN.png  lic MAP ENG.png  

Dự tính trở thành người giữ trẻ được cấp phép?

Chương trình SCC R&R có thể giúp quý vị bắt đầu quy trình này. Chúng tôi hỗ trợ soạn đơn đăng ký, hướng dẫn chuẩn bị nhà của quý vị cho cuộc kiểm tra trước khi được cấp phép, các hội thảo về kinh doanh và phát triển trẻ em, và các nguồn hỗ trợ khác. Nếu quý vị cần hỗ trợ về quy trình này hoặc có thêm câu hỏi, hãy gọi cho Chương trình SCC R&R theo số 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email đến childcarescc@sccoe.org nếu quý vị cần hỗ trợ.

Dịch vụ giữ trẻ tại gia là gì?

Giữ trẻ tại gia là dịch vụ giữ trẻ tại nhà của quý vị trong bất kỳ thời gian nào trong một ngày dài 24 giờ. Dịch vụ này có thể được cung cấp bán thời gian hoặc toàn thời gian cho trẻ từ sơ sinh đến độ tuổi đi học. Dịch vụ này được cung cấp nhất quán bởi người chăm sóc một nhóm nhỏ để thiết lập mối quan hệ tin cậy trong khi các phụ huynh/gia đình có nhu cầu giữ trẻ.

Các câu hỏi cần suy xét

 • Quý vị có thích dành thời gian với trẻ em không?
 • Quý vị có sẵn sàng cho trẻ em tự do khám phá và sử dụng ngôi nhà của quý vị không?
 • Quý vị có hiểu biết về sự phát triển của trẻ hoặc muốn tìm hiểu thêm không?
 • Quý vị có sẵn sàng để trở thành một chủ doanh nghiệp không?
 • Quý vị có sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu trong quy trình cấp phép không?

Làm cách nào để tôi được cấp phép?

Một quy trình cấp phép của Tiểu bang là điều bắt buộc đối với bất kỳ người nào chăm sóc trẻ em từ hơn một gia đình. Chúng tôi khuyên quý vị nói chuyện hoặc ghé xem một nhà trẻ để xem liệu đây có phải là nghề phù hợp với quý vị hay không. Nếu quý vị muốn bắt đầu dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ của riêng mình, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Quý vị phải từ 18 tuổi trở lên để được cấp phép.
 • Hoàn thành buổi họp trực tuyến hướng dẫn về giấy phép, có thể tìm thấy trên trang mạng Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng của CDSS. Kiểm tra trang web để biết phí cho buổi họp hướng dẫn đó.
 • Hoàn thành các khóa học về hô hấp nhân tạo & sơ cứu (8 giờ) và sức khỏe và an toàn dự phòng (tổng cộng 8 giờ, đề tài về chế độ dinh dưỡng và phòng chống ngộ độc chì).
 • Cung cấp bằng chứng đã được chủng ngừa (cúm, ho gà, sởi).
 • Hoàn thành khóa hướng dẫn trực tuyến về việc Bắt buộc báo cáo sự lạm dụng trẻ em.
 • Chuẩn bị nhà của quý vị bằng cách tạo ra một môi trường học tập an toàn cho trẻ em.
 • Chuẩn bị cho cuộc thăm viếng nhà trẻ của nhà phân tích từ Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng.
 • Nộp đơn đã hoàn chỉnh đến văn phòng khu vực của Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng với tất cả các mẫu đơn được yêu cầu, bao gồm LiveScan, xét nghiệm lao, và kết quả không có hồ sơ tội phạm cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên sống cùng nhà. Dưới đây là thông tin văn phòng khu vực:

San Jose Child Care Regional Office
2580 North First Street, Suite 300
San Jose, CA 95131
Điện thoại (408) 324-2148
Fax (408) 324-2160
Email: cclsjcc@dss.ca.gov

Oakland Regional Office
1515 Clay Street, Suite 1102
Oakland, CA 94612
Điện thoại: (510) 622-2602
(Chỉ dành cho các thành phố: Los Altos, Los Altos Hills,
Mountain View, Palo Alto, Stanford, Milpitas, Alviso)

Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng - Tài liệu trong tập đơn và các thông tin

Nhà trẻ tại gia

Nhà trẻ thường

Thông tin bổ sung

Thư viện nguồn thông tin bằng video của Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng CDSS

Luật Cấp phép Chăm sóc Trẻ em và các Chương trình Bảo hộ

Huấn luyện CPR/Sơ cứu và An toàn và Sức khỏe 

Địa điểm lấy dấu vân tay/Live Scan

Huấn luyện báo cáo viên được ủy thác

Thông tin chung về quy trình trở thành nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép