Skip to Content

Phát triển chuyên môn là điều quan trọng trong mọi nghề nghiệp. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ, việc phát triển chuyên môn không chỉ mang lại cơ hội mở rộng kiến thức mà còn cho phép kết nối với những người khác trong lĩnh vực này. Chương trình SCC R&R cung cấp nhiều cơ hội huấn luyện để hỗ trợ sự phát triển chuyên môn của quý vị. Truy cập Lịch Sự kiện Phát triển Chuyên môn của chúng tôi để biết danh sách các cơ hội huấn luyện sắp tới được cung cấp thông qua Chương trình SCC R&R. Hãy nhớ kiểm tra lại thường xuyên vì lịch này được cập nhật thường xuyên.

Quý vị có thể tìm thấy mô tả về các sự kiện huấn luyện do Chương trình SCC R&R cung cấp bên dưới. Để tìm hiểu thêm về khóa huấn luyện được liệt kê bên dưới, liên lạc với Chương trình SCC R&R tại 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email đến childcarescc@sccoe.org. Quý vị cũng có thể truy cập trang “Lịch Huấn luyện” dành cho nhà cung cấp để tìm các ngày huấn luyện sắp tới.

Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em (CCIP)

Nhu cầu về dịch vụ giữ trẻ ở bang California vượt quá nguồn cung, tạo ra nhu cầu về các nhà trẻ mới và chất lượng. Dự án Child Care Initiative Project (CCIP), tạm dịch là Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em, là một khoản tài trợ do tiểu bang tài trợ được thành lập để tuyển dụng, huấn luyện và duy trì các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại gia được cấp phép trong cộng đồng. Nếu quý vị thích chăm sóc trẻ nhỏ và muốn làm việc tại nhà, dịch vụ giữ trẻ tại gia có thể là một lựa chọn nghề nghiệp tuyệt vời.

Chương trình CCIP là MIỄN PHÍ và cung cấp khóa huấn luyện và hỗ trợ cho những cá nhân quan tâm đến việc mở nhà trẻ tại gia. Điều này bao gồm việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như xem xét đơn xin giấy phép, các lần kiểm tra nhà trước khi cấp phép, hội thảo phát triển kinh doanh và huấn luyện. Các chủ đề huấn luyện bao gồm:

 • Tổng quan về quy trình đăng ký xin giấy phép chăm sóc trẻ em
 • Làm thế nào để vận hành một nhà trẻ vững mạnh
 • Sức khỏe trẻ em, môi trường an toàn và học tập
 • Nguồn hỗ trợ gia đình và cộng đồng

ccip postcard en.png

CCIP INTERST FORM (ENGLISH)

CCIP ENCUESTA DE INTERÉS (ESPAÑOL)

 

Thực hành An toàn & Sức khỏe Phòng ngừa California (CPHSP)

Chương trình SCC R&R được tài trợ để cung cấp khóa huấn luyện MIỄN PHÍ do Cơ quan Dịch vụ Y tế Khẩn cấp California (EMSA) phê duyệt cho các người giữ trẻ ở hạt Santa Clara, Santa Cruz, San Benito và Monterey. Hiện tại, Chương trình SCC R&R đang cung cấp khóa huấn luyện An toàn và Sức khỏe Dự phòng dài 8 giờ được EMSA phê duyệt (đề tài là dinh dưỡng và phòng ngừa ngộ độc chì) cần thiết để được cấp phép chăm sóc trẻ em.

Chương trình bồi hoàn phí cho khóa huấn luyện An toàn và Sức khỏe California

Thông qua chương trình bồi hoàn phí cho khóa huấn luyện An toàn và Sức khỏe, Chương trình SCC R&R có thể hoàn trả một phần tiền để hỗ trợ nhân viên tại nhà trẻ, các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại gia được cấp phép, các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được miễn giấy phép và người đến nhà giữ trẻ hoàn thành khóa huấn luyện theo quy định về thực hành sức khỏe dự phòng. Khóa huấn luyện đủ điều kiện nhận phí hoàn trả sẽ phải là khóa huấn luyện CPR/Sơ cấp cứu cho Trẻ em và An toàn và Sức khỏe Dự phòng được phê duyệt.

​​​​​​​Chăm sóc Chấn thương từ Quá khứ (TIC)

Chương trình SCC R&R cung cấp khóa huấn luyện về Trauma Informed Care (TIC), tạm dịch là Chăm sóc Chấn thương từ Quá khứ, cho người giữ trẻ trong các môi trường giữ trẻ khác nhau đang phục vụ trẻ em trong Chương trình Foster Care Bridge Program. Loạt khóa huấn luyện dài 14 giờ này bao gồm bốn mô-đun dài 3,5 giờ bắt đầu với phần hướng dẫn về sự phát triển trí não và kết thúc bằng phần xây dựng khả năng phục hồi. Thông qua loạt khóa huấn luyện này, người giữ trẻ sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về tác động của chấn thương đối với sự phát triển của não bộ và tìm hiểu các chiến lược nhận thức về chấn thương để hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em bị chấn thương. Chúng tôi nhiệt liệt khuyên quý vị đăng ký tất cả bốn mô-đun trong loạt khóa huấn luyện này. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về nội dung của mỗi mô-đun

 • Mô-đun 1: Chấn thương ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của não bộ
  • Mô-đun này định nghĩa Chăm sóc chấn thương từ quá khứ và cung cấp tổng quan về tác động của chấn thương đối với sự phát triển não bộ của trẻ trong những năm đầu, việc chấn thương tác động như thế nào đến hệ giác quan và hệ phản ứng với sự căng thẳng sẽ kích hoạt ra sao khi gặp phải chấn thương.
 • Mô-đun 2: Xác định & Ứng phó với Chấn thương Thời thơ ấu
  • Mô-đun này khám phá cách chấn thương có thể biểu hiện trong môi trường lớp học, các chiến lược để giúp người giữ trẻ phản ứng bằng cách sử dụng “thấu kính chăm sóc chấn thương từ quá khứ” và cách áp dụng thấu kính này trong bối cảnh có các hành vi thách thức.
 • Mô-đun 3: Tăng cường khả năng phục hồi của người giữ trẻ - Kiệt sức và Mệt mỏi do chăm sóc
  • Mô-đun này tập trung vào sự kiệt sức so với sự mệt mỏi do việc chăm sóc, cũng như tác động của sự căng thẳng đối với sức khỏe thể chất, tình cảm và quan hệ của người giữ trẻ Ngoài ra, mô-đun này sẽ giới thiệu các chiến lược để nâng cao khả năng phục hồi của người giữ trẻ và người cung cấp dịch vụ để giúp ngăn ngừa kiệt sức và mệt mỏi do việc chăm sóc.
 • Mô-đun 4: Tự chăm sóc dành cho người giữ trẻ
  • Mô-đun này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm đến chấn thương phụ trong bối cảnh hỗ trợ trẻ em và gia đình có tiền sử chấn thương, cũng như tầm quan trọng của việc tự chăm sóc bản thân để ngăn chặn chấn thương phụ có thể phát triển từ công việc này trong lớp học. 

Các nguồn huấn luyện khác  ​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​