Skip to Content

Chọn nhà trẻ là một trong những quyết định quan trọng nhất mà phụ huynh hoặc người giám hộ phải đưa ra.

QUALITY MATTERS…a STRONG START for kids là hệ thống cải thiện và đánh giá chất lượng địa phương của Hạt Santa Clara cam kết cung cấp cho các nhà trẻ mầm non khả năng truy cập vào thông tin, nguồn hỗ trợ và cơ hội để tạo dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho trẻ em và gia đình ở Hạt Santa Clara.

Chương trình SCC R&R là một đối tác chặt chẽ của sáng kiến dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao của Hạt Santa Clara, QUALITY MATTERS…a STRONG START for kids.

Sáng kiến QUALITY MATTERS có tầm nhìn rằng tất cả trẻ em ở Hạt Santa Clara đều được tham gia vào các chương trình mầm non chất lượng cao. QUALITY MATTERS mang các đối tác của Hạt Santa Clara lại với nhau để tập trung vào giáo dục mầm non có chất lượng, truyền cảm hứng cho các nhà giáo, củng cố gia đình và đoàn kết cộng đồng trong mục tiêu quan trọng, nghĩa là đảm bảo kết quả sức khỏe và giáo dục mầm non tốt cho tất cả trẻ em sơ sinh đến 8 tuổi để các em có thể đạt được thành công trong tương lai.

FIRST 5 Santa Clara County và Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of Education đóng vai trò là tổ chức đồng lãnh đạo QUALITY MATTERS như một phần của sáng kiến trên toàn tiểu bang có tên là Quality Counts California.

Tại sao chọn QUALITY MATTERS?

Năm năm đầu đời của trẻ rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng trọn đời của các em. Nghiên cứu cho thấy rằng sự chăm sóc và giáo dục mà trẻ em nhận được từ trước khi sinh đến 5 tuổi đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển trí não. Trải nghiệm với giáo dục mầm non chất lượng cao sẽ tạo nên sự khác biệt lâu dài — chúng giúp chuẩn bị cho trẻ em thành công ở lớp mẫu giáo và sau này. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em theo học các chương trình mầm non chất lượng cao sẽ đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi đọc và toán, có nhiều khả năng tốt nghiệp trung học và có sự nghiệp thành công.

Các chương trình với chất lượng cao cung cấp:

  • Quy mô nhóm nhỏ
  • Các sinh hoạt học tập và bài học hấp dẫn
  • Huấn luyện liên tục cho nhân viên/người giữ trẻ
  • Môi trường lớp học sạch sẽ, an toàn và ấm áp

Để biết thêm thông tin về việc đánh giá các chương trình và lựa chọn một chương trình chất lượng cao đáp ứng nhu cầu giữ trẻ của quý vị, hãy BẤM VÀO ĐÂY để truy cập trang Đánh giá các nhà trẻ.

Thông tin bổ sung