Skip to Content

Có nhiều chương trình giữ trẻ và Chương trình SCC R&R sẽ giúp quý vị hiểu những điểm khác biệt.

Chỉ cha mẹ mới có thể đánh giá liệu một nhà trẻ hoặc chương trình mầm non có phù hợp với con mình hay không. Để giúp quý vị đưa ra quyết định đó, vui lòng xem mô tả về các chương trình giữ trẻ khác nhau dưới đây.

Các chương trình giữ trẻ dưới đây có thể khác nhau tùy theo cơ sở, thành phần giáo dục mà họ cung cấp, liệu họ có thể hỗ trợ trả tiền cho chương trình hay không, v.v. Để tìm hiểu thêm về cách đánh giá các chương trình này và để tải xuống tài liệu giải thích các dịch vụ theo độ tuổi, vui lòng truy cập trang Đánh giá các nhà trẻ.

Nếu quý vị cần thêm trợ giúp để hiểu các chương trình giữ trẻ khác nhau, Chuyên gia Chương trình R&R của chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chương trình SCC R&R tại 669-212-KIDS (5437) hoặc bằng cách gửi email đến childcarescc@sccoe.org.

Các chương trình giữ trẻ

Một số chương trình được cấp phép bởi Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng của Bang California. Dịch vụ chăm sóc được cấp phép sẽ đảm bảo một tiêu chuẩn tối thiểu cho việc bảo vệ sức khỏe và an toàn và được quy định bởi Tiêu đề 22 của Bộ luật Quy định California. Tuy nhiên, giấy phép không đảm bảo chất lượng của chương trình.

Nhà trẻ và trường mầm non được cấp phép

Các nhà trẻ hầu như luôn luôn được cấp phép. Họ cung cấp dịch vụ chăm sóc các nhóm trẻ em tại trung tâm. Nói chung, các trung tâm được cấp phép cần giữ tỷ lệ là một người lớn cho tối đa bốn trẻ sơ sinh, một người lớn cho tối đa 12 trẻ 2-6 tuổi hoặc một người lớn cho tối đa 14 trẻ tuổi đi học. Giáo viên và giám đốc tại các trung tâm chăm sóc trẻ em cần phải đáp ứng các các quy định giáo dục cụ thể do tiểu bang đặt ra.

Nhà trẻ tại gia được cấp phép

Dịch vụ giữ trẻ tại gia có giấy phép được cung cấp tại nhà riêng của người giữ trẻ. Những người giữ trẻ này có thể được cấp phép để chăm sóc cho tối đa 8 hoặc 14 trẻ em. Vì trẻ sơ sinh cần nhiều sự chăm sóc so với trẻ lớn hơn, số lượng trẻ được phép trong một nhóm sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của các em được chăm sóc. Nhà trẻ có hơn 8 trẻ em sẽ phải có một trợ lý. Các nhà trẻ tại gia có giấy phép đều được cấp phép và giám sát bởi tiểu bang. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Tiêu đề 22 của Bộ luật Quy định California, là luật quản lý tiêu chuẩn cơ bản về sức khỏe và an toàn cho dịch vụ giữ trẻ được cấp phép.

Các Chương trình Mầm non do Tiểu bang tài trợ (Chương trình Tiêu đề 5)

Sở Giáo dục California, Bộ Chăm sóc và Giáo dục Mầm non (ELCD) tài trợ nhiều chương trình chăm sóc trẻ em và chương trình mầm non, thông qua hợp đồng với các trung tâm cung cấp chương trình mầm non, dịch vụ giữ trẻ sơ sinh và giữ trẻ sau giờ học, cũng như mạng lưới nhà trẻ tại gia. Các chương trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn cơ bản về sức khỏe và an toàn do tiểu bang đặt ra (Quy định Tiêu đề 22), nhưng cũng phải tuân theo các yêu cầu bổ sung, bao gồm các quy định về tính đủ điều kiện cho việc ghi danh, trình độ nhân viên, các đánh giá, tiêu chuẩn chương trình giảng dạy và tỷ lệ giữa người chăm sóc và trẻ em.

Chương trình Head Start 

Head Start là một chương trình mầm non toàn quốc do liên bang tài trợ dành cho trẻ em có thu nhập thấp, chủ yếu từ ba đến năm tuổi. Chương trình được thiết kế để cung cấp các dịch vụ toàn diện để chuẩn bị trẻ em đi học trường công lập. Các dịch vụ bao gồm việc phát triển nhận thức và ngôn ngữ, các dịch vụ sức khỏe, nha khoa, sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng và xã hội. Chương trình đặc biệt nhấn mạnh vào sự tham gia của phụ huynh. Để biết thông tin về các yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, quý vị có thể liên lạc với Viện Phát triển Con người và Xã hội (IHSD) theo số (650) 578-3440.

Những nhà trẻ tham gia vào QUALITY MATTERS...a STRONG START for Kids

QUALITY MATTERS là một chương trình tự nguyện hỗ trợ các nhà giáo ở Santa Clara nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục mà họ cung cấp. Những người giữ trẻ tham gia vào QUALITY MATTERS và thực hiện các sinh hoạt theo mục tiêu như tham gia vào việc huấn luyện và giáo dục để hướng tới việc nâng cao chất lượng chương trình của họ.

Chương trình giữ trẻ được miễn giấy phép

Một số chương trình, chẳng hạn như chương trình phụ huynh hợp tác  và chương trình sau giờ học, có thể được miễn giấy phép. Một số lý do mà các chương trình này có thể được miễn giấy phép có thể bao gồm việc người giữ trẻ đó chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em của một gia đình, chương trình này là chương trình giải trí công cộng được vận hành hợp pháp với số ngày/giờ hoạt động giới hạn, chương trình sau giờ học do học khu điều hành, sự dàn xếp được phối hợp giữa các bậc cha mẹ để chăm sóc con cái của họ mà không tính phí và việc dàn xếp này đáp ứng một số điều kiện.

Nhờ người thân, hàng xóm hoặc bạn bè trông nom con quý vị cũng là một phương thức. Dịch vụ giữ trẻ tại gia miễn giấy phép cho phép một cá nhân chăm sóc con cái của họ và con của một gia đình khác. Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được miễn giấy phép cần phải có giấy phép TrustLine.

TrustLine là cơ sở dữ liệu bao gồm các bảo mẫu, người giữ trẻ và người chăm sóc trẻ em đã được kiểm tra lý lịch tư pháp ở California, bao gồm quy trình kiểm tra dấu vân tay của Bộ Tư pháp California và FBI. Đây là một chương trình của Sở Dịch vụ Xã hội California (CDSS) và được quản lý chung bởi CDSS và Mạng lưới Giới thiệu và Thông tin về Dịch vụ Giữ trẻ California (Mạng lưới).

Việc sử dụng TrustLine là miễn phí. Để kiểm tra xem một ngời chăm sóc trẻ có được đăng ký trên TrustLine hay không, hãy gọi (800) 822-8490 hoặc gửi email đến trustline@rrnetwork.org.

Thông tin về TrustLine cũng có thể được lấy từ Chương trình SCC R&R bằng cách gọi cho Chương trình R&R theo số 669-212-KIDS (5437) hoặc bằng cách gửi email đến childcarescc@sccoe.org.